top of page
effectief communiceren, beter leiderschap, natural horsemanship lessen gelderland

EFFECTIEF COMMUNICEREN

TRUE HORSEMANSHIP

HOME | LEIDERSCHAP | EFFECTIEF COMMUNICEREN

effectief communiceren

EFFECTIEF COMMUNICEREN

 

Effectief communiceren is iets wat we allemaal heel goed en altijd beter zouden willen kunnen. Sommige van ons volgden hier trainingen voor, anderen leerden het zichzelf of groeien in effectief communiceren door zelfreflectie. Effectief communiceren leren in een cursus is niet gemakkelijk. Tijdens de training of cursus gaat het goed, een paar maanden later is de kennis en kunde alweer aan het wegzakken. De belangrijkste reden hiervan is, dat trainingen m.n. gericht zijn op verbale in plaats van op non-verbale communicatie. Dit terwijl verbale communicatie maar 2 à 7% van de totaliteit aan aspecten van communicatie beslaat! True Horsemanship leert jou de overige 93%.

 

 

EFFECTIEF COMMUNICEREN: wat is dat

 

Effectief communiceren is een doelgerichte activiteit die bedoeld is om betekenissen over te dragen of te ontvangen door middel van een gedeeld systeem aan symbolen en regels. De basis inhoud van effectief communiceren, bestaat uit communicatieve intentie, de samenstelling van de boodschap, het coderen van een boodschap, het overbrengen van een signaal, de ontvangst van een signaal, het decoderen van een boodschap en uiteindelijk de interpretatie van de boodschap door de ontvanger.

 

 

EFFECTIEF COMMUNICEREN: waarom gaat het mis

 

Effectief communiceren is afhankelijk van een aantal factoren en kan niet volledig geïsoleerd worden van andere belangrijke interpersoonlijke vaardigheden zoals: non-verbale communicatie, luister vaardigheden, observatie vaardigheden, invoelings- en aanvoelingsvermogen. Non-verbale communicatie beschrijft het proces van het overbrengen van betekenis in de vorm van niet-woordelijke berichten. Dit omvat communicatie met houding, gebaar, lichaamstaal, oogcontact, gezichtsuitdrukkingen, en bv. zelfs hoe we ons kleden. Effectief communiceren bestaat ook uit andere non-verbale elementen zoals intonatie, ritme, tempo, nadruk, gevoelslading en gevoelssfeer.

naar boven

 

EFFECTIEF COMMUNICEREN: intentie

 

Effectief communiceren vindt plaats als een beeld of gedachte, het resultaat is van het delen en overbrengen van informatie, die geïnterpreteerd wordt door de deelnemers aan een communicatiecyclus. Effectief communiceren zorgt er voor dat boodschappen niet vervormd worden in de overdrachtsfase. Effectieve communicatie zou het gewenste effect van de boodschap moeten bereiken en niet een verstoorde overdracht van informatie, waarbij het doel gemist wordt. Effectief communiceren betekent dus – kortom - dat de communicatie ervoor zorgt dat een bepaald doel bereikt wordt.

naar boven

 

EFFECTIEF COMMUNICEREN: doelen

 

Effectief communiceren dient een aantal belangrijke doelen.

Mogelijke doelen zijn:

 

 • het veroorzaken van verandering

 • het genereren van actie

 • het creëren van begrip

 • het informeren over een bepaald idee of gezichtspunt

 

Als het verlangde effect niet bereikt of behaald wordt, kan er van alles mis zijn in de communicatie. Bij effectief communiceren zouden communicatie barrières onderzocht moeten worden, met de bedoeling in te zien en te bevatten, wat de communicatie minder effectief heeft gemaakt.

naar boven

 

EFFECTIEF COMMUNICEREN: de 7 C’s

 

Effectief communiceren zou je kunnen samenvatten in de 7 C’s. Let wel, dit zijn Engelse woorden, maar wij leveren de vertaling er netjes bij:

 

 • Clear (Duidelijk): als je met iemand communiceert, wees duidelijk over je boodschap en doel

 • Concise (Kort en bonding): blijf bij je punt en houd het kort

 • Concrete (Concreet): een concrete boodschap zorgt voor een duidelijk beeld bij het publiek met enige details en levendige voorbeelden (maar niet te veel)

 • Correct (Kloppend): zonder taalfouten

 • Coherent (Samenhangend): je boodschap is logisch, alle punten zijn onderling verbonden en relevant voor het hoofd onderwerp

 • Complete (Compleet): je ontvangen ontvangt alle nodige informatie, om ook mogelijk actie te kunnen ondernemen

 • Courteous (Hoffelijk, vriendelijk of rustig): vriendelijke, open en eerlijke communicatie, er zijn geen verborgen beledigingen of passief-agressieve tonen, je houdt het gezichtspunt van je gesprekspartner in gedachten en je blijft empathisch naar hun behoeftes.

naar boven

 

BARRIÈRES VOOR EFFECTIEF COMMUNICEREN

 

Mogelijke barrières voor effectief communiceren zijn:

 

 • gebrek aan luistervaardigheden: te veel met de eigen gedachtes bezig zijn

 • gebrek aan taalvaardigheden

 • gebrek aan observatie vaardigheden: het niet goed lezen van non-verbale boodschappen

 • emotionele verwardheid of afleiding: bv. focussen op de inhoud, i.p.v. op gesprekspartner

 • fysieke afleiding door bv. geluid

 • fysieke beperkingen door bv. positie ten opzichte van elkaar

naar boven

 

EFFECTIEF LEREN COMMUNICEREN MET PAARDEN

 

Effectief communiceren is één van de kernvaardigheden, die men opdoet wanneer men begint met Natural Horsemanship. Paarden hoeven geen taal te leren van ons, zij hebben immers hun eigen taal vanaf hun geboorte. Door Natural Horsemanship leren we ons eigenlijk vrijwel alle facetten van effectief communiceren eigen maken, zonder dat we hier precies op focussen. Effectief communiceren in een training bestaat vaak uit het aanleren van gesprekstechnieken. Bij Natural Horsemanship ligt de nadruk veel meer op alle andere aspecten van communicatie.

Paarden zijn sociale dieren, die in kuddes leven en hier heel effectief hebben leren communiceren.

naar boven

 

EFFECTIEF COMMUNICEREN: de essentie

 

Er zijn verschillende opvattingen over het aandeel van verbale en nonverbale communicatie in effectief communiceren. De 7%-38%-55% regel stelt, dat 7% bestaat uit woorden, 38% bestaat uit intonatie, en 55% uit lichaamstaal. Non-verbale uitingen zijn dus veel belangrijker dan verbale uitingen! Heb je dit non-verbale aspect onder de knie, zul je automatisch veel effectiever zijn in je communicatie. Het concentreren op verbale communicatie in communicatie trainingen is dus een hele gekke bezigheid. Je focust je immers op louter 7% van het totaal aan communicatie!

naar boven

 

EFFECTIEF COMMUNICEREN LEREN VAN PAARDEN

 

Natural Horsemanship is een speciale manier van paarden trainen. De methode is gebaseerd op de onderlinge communicatie van paarden in het wild of in een kudde. Communicatie onder paarden betekent altijd, dat twee meningen tellen. In de communicatie met je paard leer je heel erg goed luisteren en observeren. Een paard wil zich gehoord voelen, anders werkt hij niet mee. Dit wil niet zeggen, dat je doet wat het paard wil, maar wel dat het paard duidelijk moet kunnen maken, als het ergens niet mee eens is. Communicatie van paarden, is effectief, open, eerlijk en verloopt met name via lichaamstaal. 

naar boven

 

EFFECTIEF LEREN COMMUNICEREN MET PAARDEN: de grote voordelen

 

Effectief leren communiceren met paarden bestaat uit het leren beheersen van:

 

 • non-verbale communicatie

 • duidelijke communicatie

 • goede observatie vaardigheden

 • coherente communicatie

 • korte en bondige communicatie

 • correcte communicatie (gevoel en gebaren op 1 lijn)

 • complete communicatie

 • vriendelijke, hoffelijke en rustige communicatie

 • eerlijke communicatie

 

Beheers je deze elementen niet, zul je merken dat een paard niet meebeweegt. Eens je met je paard kunt werken, dus eens het begint te doen wat jij van het paard verlangt – hij loopt bv. mee, of je kan er op rijden zonder dwang en straf – weet je dat je communicatieve vaardigheden excellent aan het worden zijn. Effectief communiceren op basis van de belangrijkste 93% van alle communicatie, leer je bij True Horsemanship dus vanzelf, op een leuke, ludieke en ontzettend rustgevende manier.

naar boven

wat is dat effectief communiceren
waarom mis effectief communiceren
intentie effectief communiceren
doelen effectief communiceren
7 C's effectief communiceren
barrières effectief communiceren
effectief leren communiceren met paarden
de essentie effectief communiceren
leren van paarden effectief communiceren
grote voordelen effectief leren communiceren met paarden
effectief communiceren, beter leiderschap, natural horsemanship lessen gelderland
effectief communiceren, beter leiderschap, natural horsemanship lessen gelderland
bottom of page