top of page

TRUE LEADERSHIP

TRUE HORSEMANSHIP

franklin method equestrian true horsemanship

HOME | LEIDERSCHAP TRUE LEADERSHIP

leadership wordt true leadership

LEADERSHIP WORDT ... TRUE LEADERSHIP

 

True Leadership development staat centraal op de agenda van de belangrijkste management scholen. In de huidige visie is werkelijk leiderschap, True Leadership, niet alleen afhankelijk van kennis en kunde, maar ook van wat een persoon wil (zijn motieven) en hoe een persoon is (zijn persoonlijkheid).

 

 

LEADERSHIP = PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

 

Persoonlijke ontwikkeling werd de afgelopen 10 jaar centraal gesteld op de agenda van universiteiten en hogescholen die zich met leiderschap en management bezig houden. Hedendaags Leadership wordt gezien als een vorm van leiderschap die authentiek is, recht door zee en integer. Hoe dichter je bij jezelf bent, hoe beter je jezelf kent, hoe beter je je medewerkers kunt kennen en open, vanuit vertrouwen en samenwerking met ze kunt communiceren.

 

 

TRUE LEADERSHIP: Kenmerken

 

Leadership wordt graag vertaalt als True Leadership. Henry Givray stelde ooit de volgende 12 kenmerken vast van deze vorm van Leadership. Hieronder zetten we de kenmerken van authentiek Leadership alvast uiteen:

 

 • een niet-gecompromitteerde integriteit in woorden en daden

 • hard strevend om vertrouwen te winnen en te geven

 • moed om het juiste te doen versus wat het beste uitkomt, het meest populair, gemakkelijk, snel of in het eigen voordeel is

 • eer doen aan je woord, beloftes en commitments nakomen

 • resolute vastberadenheid en rust en zelfvertrouwen om conflict of spanning met openheid en empathie aan te gaan

 • betrouwbaarheid: het omarmen van verantwoordelijkheid voor daden, beslissingen, commitments en resultaten

 • hoge ethiek en commitment aan persoonlijke excellentie

 • authentieke nederigheid

 • compassie, vriendelijkheid en oprechte zorg voor anderen

 • een intrinsiek verlangen om anderen te dienen

 • hardvochten optimisme

 • een hoge mate van zelfbewustheid

naar boven

 

LEADERSHIP ... WORDT TRUE LEADERSHIP: Hoe leer je dat

 

Maar hoe verwerf je die kenmerken van authentiek of True Leadership? Niet door dit lijstje hierboven of zelfs boeken te lezen… Boeken over Leadership zijn inspirerend, maar zetten ons meestal niet aan tot radicaal ander gedrag. Het aanleren van nieuw gedrag wordt in de meeste trainings- en opleidingsinstituten in Nederland, vormgegeven volgens de volgende 4 fasen. Dit is niet altijd eenvoudig. Deze Leerfases van Maslow zijn:

 

 1. onbewust onbekwaam: we weten dat iets niet goed gaat, maar wat?

 2. bewust onbekwaam: we komen er achter wat we verkeerd doen.

 3. bewust bekwaam: we leren nieuw gedrag, maar moeten dit heel bewust uitvoeren.

 4. Onbewust bekwaam: het nieuwe gedrag gaat ons als vanzelf af, zonder nadenken.

naar boven

 

LEADERSHIP IN TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

 

Als we een training of cursus over Leadership volgen wordt er vrijwel altijd gewerkt aan de hand van de bovenstaande principes. Eerst wordt je bewust gemaakt van WAT je niet goed doet. Dan leer je te ZIEN waarom je iets niet goed doet, waardoor er een beslissing genomen kan worden om het anders te doen. We beginnen dan te experimenteren met nieuwe gedrag, bv. in een training of cursus en tussen de cursusdagen door, en moeten hier heel goed onze aandacht bij houden. Het doel van de training is dan om ons onbewust bekwaam te maken, zodat het nieuwe gedrag uiteindelijk vanzelf gaat, zonder hierover na te denken. Deze laatste fase bereiken vergt tijd en aandacht, iets waar niet alle leidinggevenden of ondernemers aan toe komen.

naar boven

 

TRUE LEADERSHIP BIJ TRUE HORSEMANSHIP: Het Analoge Procesmodel

 

Omdat veel ondernemers en leidinggevenden teleurgesteld geraken door trainingen en opleidingen, werken we bij True Horsemanship aan de hand van het Analoge Procesmodel. Dit model houdt in, dat iets wat op het ene terrein wordt aangeleerd, automatisch wordt toegepast op een ander terrein. Het Analoge Procesmodel wordt veel gebruikt voor het veranderen van gedrag en houding van binnenuit, in de diverse creatieve therapievormen zoals beeldende therapie of muziektherapie. Hoewel dit misschien wat serieus klinkt, is het bij het Analoge Procesmodel niet meer nodig om de stappen onbewust bekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam te doorlopen. Maar hoe werkt het dan wel?

naar boven

 

LEADERSHIP VANUIT JE KERN: Analoge Procesmodel

 

Het Analoge Procesmodel gaat er vanuit dat er een analogie bestaat tussen het non-verbale psychische proces wat zich in een persoon afspeelt tijdens het werken met paarden, en de non-verbale psychische processen die zich in andere gebieden van het leven voltrekken. Onze methode om tot authentiek Leadership te komen, lijkt op Mindfullness. Door in het NU te blijven, krijg je plots grip op je paard. Je paard motiveren, samenwerken, wederzijds respect, elkaar graag helpen … het zijn allemaal dingen die vanzelfsprekend volgen. Het analoge procesmodel belooft ons dat ons IK deze vaardigheden automatisch meeneemt in het verdere leven. Dit dankzij het associatieve vermogen van onze hersenen.

naar boven

 

LEADERSHIP VANUIT ZELFBEWUSTZIJN: Mindfullness

 

In True Horsemanship wordt een stevig fundament gelegd van bij jezelf blijven, juiste observatie, paarden (en dus ook mensen) goed leren aan te voelen, eerlijkheid, openheid, geduld en respect. De methode lijkt eigenlijk op Mindfullness. Je paard reageert meteen op je als je niet bij jezelf bent. Mensen doen dit ook. Door ons hectische leven zijn we echter geneigd deze signalen van anderen over het hoofd te zien. Dingen lopen mis, en we begrijpen niet waarom. Door op deze Mindfulle manier Leadership te tonen aan je paard, leer je als vanzelf beter om leiding te geven aan de mensen om je heen. Leadership over jezelf, is Leadership over anderen.

naar boven

 

LEADERSHIP ONTWIKKELEN

 

Leadership is in de eerste plaats zelfbewustzijn. Door de zeer ontspannen manier van paardrijden, komen we bij ons kernzelf. De veranderingen die plaatsvinden in dat kernzelf, vinden analoog plaats in het gevoelsbewustzijn van de persoon. Hierdoor slaan we de stappen onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam over. We gaan niet aan de slag met theorieën achter leidinggeven, communicatietechniekjes of motivatie-modellen. We gaan aan de slag met paardrijden, en leren zo – zonder dat we er bij hoeven nadenken – wat authentiek Leadership vanuit vertrouwen, wederzijds respect en samenwerking nu werkelijk is. De rest volgt vanzelf.

naar boven

 

LEADERSHIP IN JOUW LEVEN?

 

Leadership ontwikkelen lijkt moeilijk. Misschien loop je tegen van alles aan, lukt het je niet goed je personeel te motiveren. Merk je dat je soms bot overkomt en mensen niet doen wat je vraagt. Heb je aan de andere kant, ook geen tijd of zin in een saaie of gortdroge management training? Bel of mail ons dan eens voor meer informatie. Bij True Horsemanship leer je aan je eigen Leadership kwaliteiten te werken, op een ontspannen manier. De veranderingen volgen automatisch. Onze paardrijschool Leadership biedt een oase van ontspanning en rust. Bij ons ben je even lekker helemaal weg, van je gezin, van je werk of bedrijf. Leadership ontwikkelen vanuit de praktijk. Dat is ons motto! 

naar boven

persoonlijke ontwikkeling leadership
kenmerken true leadership
hoe leer je dat true leadership
trainingen en opleidingen in leadership
het analoge procesmodel true leadership
vanuit je kern analoge procesmodel leadership
mindfullness leadership vanuit je zelfbewustzijn
ontwikkelen leadership
in jouw leven leadership
true leadership, beter leiderschap, authentiek leiderschap, cursus leidinggeven, dienend leiderschap, natural horsmanship lessen
true leadership, beter leiderschap, cursus leidinggeven, dienend leiderschap, natural horsmanship cursus
bottom of page