top of page
beter leiderschap, true leaderschip, paardrijles managers, coachend leidinggeven, curus leidinggeven

LEIDERSCHAP

TRUE HORSEMANSHIP

HOME | LEIDERSCHAP

leiderschap

LEIDERSCHAP

 

Leiderschap is volop in ontwikkeling. Waar we vroeger met name te maken hadden met directief leiderschap, groeit leiderschap in de hedendaagse maatschappij steeds meer door naar coachend en / of participerend leiderschap. Bij directief leiderschap richtte men zich met name op een taakgerichte sturing van medewerkers en personeel. Directief leiderschap werd ook wel gezien als leiderschap door angst. Als er niet gedaan wordt wat er gevraagd wordt, dan … Leiderschap kan zich ook voltrekken op basis van vertrouwen. Coachend of participerend leiderschap is mensgericht en gebaseerd op vertrouwen en samenwerking. Elkaar om een gunst vragen is iets heel anders dan commanderen.

 

 

LEIDERSCHAP DOOR ANGST

 

Leiderschap door angst werd vroeger als redelijk normaal gezien. De hedendaagse mens heeft echter veel meer kaas gegeten van eigen verantwoordelijkheid, zingeving en het juist en respectvol omgaan met elkaars gevoelens, behoeftes, verlangens, doelen en kwaliteiten. De vraag die eenieder die in deze tijd leiding geeft, zou moeten stellen is: wil ik een Baas zijn of een Leider?

 

 

LEIDERSCHAP DOOR VERTROUWEN

 

Leiderschap wordt door Stephen Covey in zijn bestseller The Speed of Trust (De Snelheid van Vertrouwen) in de context geplaatst van Vertrouwen. Hij spreekt daarmee over het accelererende element van Vertrouwen in organisaties. Vertrouwen maakt lijnen korten, mensen betrouwbaarder … haalt het beste in mensen naar boven. Leiderschap op basis van vertrouwen, wordt vaak gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

 

 • men gaat voor het bedrijf, niet enkel voor de eigen carrière

 • men creëert betrouwbare contexten, geven vrijheid maar bewaken ook de grenzen

 • men communiceert open, zorgen voor positieve feedback

 • men gebruikt macht om beslissingen te nemen, wanneer dit nodig is

 • men stelt zich kwetsbaar op, kan hulp vragen en vertrouwen geven

 • men beseft dat het geven van vertrouwen een vereiste is om mensen te laten groeien

naar boven

 

LEIDERSCHAP DOOR ANGST: kenmerken

 

Leiderschap dat opereert op basis van angst, of door bij anderen op angstgevoelens in te spelen (doe dit, anders dat), voldoet vaak aan een aantal typische kenmerken:

 

 • men is niet bij zichzelf

 • men heeft beperkte communicatieve vaardigheden

 • men is vaak onzeker, men beseft dat men gebrek heeft aan goede leiderschapskwaliteiten

 • men is vaak lui, men laat anderen liever het werk doen, i.p.v. anderen te inspireren

 • men is niet zelflerend; ze blijven aansturen zoals ze dat altijd deden, ondanks dat de maatschappij een andere aanpak vraagt

 • men ondermijnt het zelfvertrouwen van medewerkers en mensen om hen heen

 • er heerst vaak groot verloop onder hun medewerkers

 • men verstoort de gemoedsrust, ook buiten werktijd, medewerkers zijn vaker ziek

 • men maakt grote issues uit kleine dingen, mensen lopen op eieren om hen heen

 • men vergist zich in loyaliteit, mensen zwijgen maar zijn het niet met hen eens

 • ze hebben vaak disfunctionele gezinnen

 • ze varen beter bij disfunctie dan bij harmonie en conflict

 • ze blijven vaak maar korte tijd, ze zijn niet in staat het vertrouwen van medewerkers te winnen en vast te houden

naar boven

 

LEIDERSCHAP: natuurlijk of aangeleerd gedrag

 

We kunnen stapels boeken lezen over de kenmerken van excellent, authentiek, coachend of dienend leiderschap. Het lezen van deze lijstjes helpt ons echter niet verder. Het mentaal absorberen van informatie over leiderschap kan ons inspireren, maar om zoiets nu in de praktijk om te zetten is heel wat anders. Toch is leiderschap iets natuurlijks van mensen. In elk mens zit een leider verborgen. Het verkeerd uitvoeren van leiderschap, is eerder een kwestie van verkeerd aangeleerd gedrag. Het aanleren van excellent leiderschap is daarmee een kwestie van het loslaten van dit verkeerde gedrag, en het blootleggen van onze natuurlijke kwaliteiten.

naar boven

 

LEIDERSCHAP ONTWIKKELEN

 

Leiderschap ontwikkelen lijkt op het afpellen van een ui. Hoe meer verkeerd aangeleerd gedrag we kwijtraken, hoe dichter we bij onze essentie komen en als vanzelf weten hoe we anderen soms directief, soms mensgericht, motiverend en vanuit vertrouwen kunnen aansturen. Onze ervaring leert, dat veel leidinggevenden en ondernemers wel eens een cursus volgden om beter te leren leidinggeven. De opgedane kennis zakt echter vaak snel naar de achtergrond. Het nieuwe gedrag vasthouden in de uitvoering van leiderschap, is niet gemakkelijk en men is vaak teleurgesteld over de resultaten in verhouding tot de investering die een cursus of training gevraagd heeft.

naar boven

 

LEIDERSCHAP ONTWIKKELEN BIJ TRUE HORSEMANSIP: vertrouwen

 

In het omgaan met paarden, zien we een vergelijkbare ontwikkeling als in de managementwereld. Het leiding geven aan een paard op basis van dominant, directief gedrag, is eigenlijk niet meer van deze tijd. Bij True Horsemanship gebruiken we een methode, die gebaseerd is op vertrouwen. Door vertrouwen op te bouwen met je paard, leer je het paard coachend, paardgericht, dienend en authentiek aan te sturen. Door bij ons met paarden aan de slag te gaan leer je – zonder hierover heel bewust na te hoeven denken – op een excellente manier leiderschap te tonen aan mensen. 

 

 

Wil je meer weten hierover, lees dan verder onder TRUE LEADERSHIP.

 

naar boven

angst leiderschap
vertrouwen leiderschap
kenmerken leiderschap
natuurlijk of aangeleerd gedrag leiderschap gelderland
ontwikkelen leiderschap
true leadership vertrouwen leiderschap
beter leiderschap, coachend leidinggeven, natural horsemanship lessen gelderland, cursus leidinggeven
beter leiderschap, authentiek leiderschap, natural horsemanship lessen gelderland, cursus leidinggeven
True Horsemanship
bottom of page